Đăng tải

619
Reviews | 18-12-2019

Blog 1
Người theo dõi 0

Sản phẩm trong bài blog

250.000.0₫

BANOBAGGI VITA HYDRATE (1 box/ 10pcs)

Bảo vệ môi trường

*Môi trường

- Hiện nay trên hành tinh này môi trường đang bị tiêu diệt nghiêm trọng, do tác động của chúng ta đã gây ra từ những thói quen,ý thức của mỗi người và đến cái lợi nhuận riêng mà không thèm để ý tới môi trường,dần dần từ đó nó đã làm ảnh hưởng tới môi trường cực kỳ nghiệm trọng.

** Cần một suy nghĩ trung

- Chúng ta hãy cùng nói lên một lời nói trung là hãy trung tay bảo vệ môi trường dù như thế nào cũng vậy, chúng ta hãy có ý thức từ nhưng điều nhỏ nhất trong cuộc sống để dần dần cải thiện môi trường sống của chúng ta nhé

Nào cố lên mọi người 

 

  • Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, ánh sáng,... cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác. Tất cả các nhu cầu này đều do môi trường cung cấp. Tuy nhiên khả năng cung cấp các nhu cầu đó cho con người là có giới hạn và phụ thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và ở từng thời kì.
  • Môi trường là nơi cung cấp các nhu cầu về tài nguyên cho con người như đất, đá, tre, nứa, tài nguyên sinh vật. Tất cả các tài nguyên này đều do môi trường cung cấp và giá trị của tài nguyên phụ thuộc vào mức độ khan hiếm của nó trong xã hội. - Môi trường là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải của con người trong quá trình sử dụng các tài nguyên thải vào môi trường. Các tài nguyên sau khi hết hạn sử dụng, chúng bị thải vào môi trường dưới dạng các chất thải. Các chất thải này bị các quá trình vật lý, hóa học, sinh học phân hủy thành các chất vô cơ, vi sinh quay trở lại phục vụ con người. Tuy nhiên chức năng là nơi chứa đựng chất thải của môi trường là có giới hạn. Nếu con người vượt quá giới hạn này thì sẽ gây ra mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.
  • Trong sinh vật học, môi trường có thể định nghĩa như là tổ hợp của các yếu tố khí hậusinh thái họcxã hội và thổ nhưỡng tác động lên cơ thể sống và xác định các hình thức sinh tồn của chúng. Vì thế, môi trường bao gồm tất cả mọi thứ mà có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất hay các hành vi của các cơ thể sống hay các loài, bao gồm ánh sángkhông khínướcđất và các cơ thể sống khác. Xem thêm môi trường tự nhiên.
  • Trong kiến trúckhoa học lao động và bảo hộ lao động thì môi trường là toàn bộ các yếu tố trong phòng hay của tòa nhà có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và hiệu quả làm việc của những người sống trong đó—bao gồm kích thước và sự sắp xếp không gian sống và các vật dụng, ánh sáng, sự thông gió, nhiệt độ, tiếng ồn, v.v. Nó cũng có thể nói đến như là tập hợp của kết cấu xây dựng. Xem thêm môi trường kiến trúc.
  • Xem thêm địa lý để biết thêm về chủ thể được nghiên cứu của môi trường. Trong các sách báo phương Tây có thuật ngữ viết tắt như SOSE (Studies of Society & the Environment) không chỉ là các nghiên cứu về môi trường mà còn là của các bộ môn khoa học xã hội.
  • Trong tâm lý họcmôi trường luận là một học thuyết cho rằng môi trường (trong ý nghĩa chung cũng như trong ý nghĩa xã hội) đóng vai trò quan trọng hơn di truyền trong việc xác định sự phát triển của cá nhân.